Kadar Gaji
Tahun
Bulan
Semimonthly
Minggu
Hari
Jam
Menahan
Gaji
RM 200,000
EPF
- RM 22,000
SOCSO
- RM 237
EIS
- RM 94.80
Cukai
- RM 34,900
Jumlah cukai
- RM 57,232
Bayaran bersih
* RM 142,768
Kadar cukai marginal
35.0%
Kadar cukai purata
28.6%
71.4%
Bayaran bersih
28.6%
Jumlah cukai
Jumlah cukai
Bayaran bersih
Ringkasan
Jika kamu berpendapatan sebanyak RM 200,000 setahun di Malaysia, kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 57,232. Ini bermakna RM 142,768 setiap tahun, atau RM 11,897 setiap bulan. Kadar purata cukai anda adalah 28.6% dan kadar cukai marginal anda adalah 35.0%. Kadar cukai marginal bermaksud setiap pendapatan tambahan akan dikenakan kadar cukai ini. Sebagai contoh, penambahan sebanyak RM 100 daripada pendapatan kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 35, jadi, pendapatan bersih anda hanya meningkat sebanyak RM 65.
Contoh Bonus
Bonus RM 1,000 akan menghasilkan RM 650 tambahan pendapatan bersih. Bonus RM 5,000 akan menghasilkan RM 3,250 tambahan pendapatan bersih.
CATATAN * Pemotongan dikira berdasarkan jadual Malaysia, cukai pendapatan , Untuk tujuan penyederhanaan beberapa pemboleh ubah (seperti status perkahwinan dan lain-lain) telah dianggap. Dokumen ini tidak mewakili kuasa undang-undang dan hanya boleh digunakan untuk tujuan penghampiran.