Kadar Gaji
Tahun
Bulan
Semimonthly
Minggu
Hari
Jam
Menahan
Gaji
RM 200,000
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
- RM 22,044
Sumbangan Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO).
- RM 237
Caruman Sistem Insurans Pekerjaan (EIS).
- RM 94.80
Cukai
- RM 31,580
Jumlah cukai
- RM 53,956
Bayaran bersih
* RM 146,044
Kadar cukai marginal
34.6%
Kadar cukai purata
27.0%
73.0%
Bayaran bersih
27.0%
Jumlah cukai
Jumlah cukai
Bayaran bersih
Ringkasan
Jika kamu berpendapatan sebanyak RM 200,000 setahun di Malaysia, kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 53,956. Ini bermakna RM 146,044 setiap tahun, atau RM 12,170 setiap bulan. Kadar purata cukai anda adalah 27.0% dan kadar cukai marginal anda adalah 34.6%. Kadar cukai marginal bermaksud setiap pendapatan tambahan akan dikenakan kadar cukai ini. Sebagai contoh, penambahan sebanyak RM 100 daripada pendapatan kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 34.56, jadi, pendapatan bersih anda hanya meningkat sebanyak RM 65.44.
Contoh Bonus
Bonus RM 1,000 akan menghasilkan RM 654 tambahan pendapatan bersih. Bonus RM 5,000 akan menghasilkan RM 3,272 tambahan pendapatan bersih.
CATATAN * Pemotongan dikira berdasarkan jadual Malaysia, cukai pendapatan , Untuk tujuan penyederhanaan beberapa pemboleh ubah (seperti status perkahwinan dan lain-lain) telah dianggap. Dokumen ini tidak mewakili kuasa undang-undang dan hanya boleh digunakan untuk tujuan penghampiran.