Kadar Gaji
Tahun
Bulan
Semimonthly
Minggu
Hari
Jam
Menahan
Gaji
RM 300,000
EPF
- RM 33,000
SOCSO
- RM 237
EIS
- RM 94.80
Cukai
- RM 59,150
Jumlah cukai
- RM 92,482
Bayaran bersih
* RM 207,518
Kadar cukai marginal
35.5%
Kadar cukai purata
30.8%
69.2%
Bayaran bersih
30.8%
Jumlah cukai
Jumlah cukai
Bayaran bersih
Ringkasan
Jika kamu berpendapatan sebanyak RM 300,000 setahun di Malaysia, kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 92,482. Ini bermakna RM 207,518 setiap tahun, atau RM 17,293 setiap bulan. Kadar purata cukai anda adalah 30.8% dan kadar cukai marginal anda adalah 35.5%. Kadar cukai marginal bermaksud setiap pendapatan tambahan akan dikenakan kadar cukai ini. Sebagai contoh, penambahan sebanyak RM 100 daripada pendapatan kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 35.50, jadi, pendapatan bersih anda hanya meningkat sebanyak RM 64.50.
Contoh Bonus
Bonus RM 1,000 akan menghasilkan RM 645 tambahan pendapatan bersih. Bonus RM 5,000 akan menghasilkan RM 3,225 tambahan pendapatan bersih.
CATATAN * Pemotongan dikira berdasarkan jadual Malaysia, cukai pendapatan , Untuk tujuan penyederhanaan beberapa pemboleh ubah (seperti status perkahwinan dan lain-lain) telah dianggap. Dokumen ini tidak mewakili kuasa undang-undang dan hanya boleh digunakan untuk tujuan penghampiran.