Kadar Gaji
Tahun
Bulan
Semimonthly
Minggu
Hari
Jam
Menahan
Gaji
RM 300,000
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
- RM 33,000
Sumbangan Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO).
- RM 237
Caruman Sistem Insurans Pekerjaan (EIS).
- RM 94.80
Cukai
- RM 55,765
Jumlah cukai
- RM 89,097
Bayaran bersih
* RM 210,903
Kadar cukai marginal
35.5%
Kadar cukai purata
29.7%
70.3%
Bayaran bersih
29.7%
Jumlah cukai
Jumlah cukai
Bayaran bersih
Ringkasan
Jika kamu berpendapatan sebanyak RM 300,000 setahun di Malaysia, kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 89,097. Ini bermakna RM 210,903 setiap tahun, atau RM 17,575 setiap bulan. Kadar purata cukai anda adalah 29.7% dan kadar cukai marginal anda adalah 35.5%. Kadar cukai marginal bermaksud setiap pendapatan tambahan akan dikenakan kadar cukai ini. Sebagai contoh, penambahan sebanyak RM 100 daripada pendapatan kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 35.54, jadi, pendapatan bersih anda hanya meningkat sebanyak RM 64.46.
Contoh Bonus
Bonus RM 1,000 akan menghasilkan RM 645 tambahan pendapatan bersih. Bonus RM 5,000 akan menghasilkan RM 3,223 tambahan pendapatan bersih.
CATATAN * Pemotongan dikira berdasarkan jadual Malaysia, cukai pendapatan , Untuk tujuan penyederhanaan beberapa pemboleh ubah (seperti status perkahwinan dan lain-lain) telah dianggap. Dokumen ini tidak mewakili kuasa undang-undang dan hanya boleh digunakan untuk tujuan penghampiran.