Kadar Gaji
Tahun
Bulan
Semimonthly
Minggu
Hari
Jam
Menahan
Gaji
RM 1,100,000
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
- RM 121,004
Sumbangan Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO).
- RM 237
Caruman Sistem Insurans Pekerjaan (EIS).
- RM 94.80
Cukai
- RM 262,460
Jumlah cukai
- RM 383,796
Bayaran bersih
* RM 716,204
Kadar cukai marginal
38.6%
Kadar cukai purata
34.9%
65.1%
Bayaran bersih
34.9%
Jumlah cukai
Jumlah cukai
Bayaran bersih
Ringkasan
Jika kamu berpendapatan sebanyak RM 1,100,000 setahun di Malaysia, kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 383,796. Ini bermakna RM 716,204 setiap tahun, atau RM 59,684 setiap bulan. Kadar purata cukai anda adalah 34.9% dan kadar cukai marginal anda adalah 38.6%. Kadar cukai marginal bermaksud setiap pendapatan tambahan akan dikenakan kadar cukai ini. Sebagai contoh, penambahan sebanyak RM 100 daripada pendapatan kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 38.59, jadi, pendapatan bersih anda hanya meningkat sebanyak RM 61.41.
Contoh Bonus
Bonus RM 1,000 akan menghasilkan RM 614 tambahan pendapatan bersih. Bonus RM 5,000 akan menghasilkan RM 3,071 tambahan pendapatan bersih.
CATATAN * Pemotongan dikira berdasarkan jadual Malaysia, cukai pendapatan , Untuk tujuan penyederhanaan beberapa pemboleh ubah (seperti status perkahwinan dan lain-lain) telah dianggap. Dokumen ini tidak mewakili kuasa undang-undang dan hanya boleh digunakan untuk tujuan penghampiran.