Kadar Gaji
Tahun
Bulan
Semimonthly
Minggu
Hari
Jam
Menahan
Gaji
RM 70,000
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
- RM 7,747
Sumbangan Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO).
- RM 237
Caruman Sistem Insurans Pekerjaan (EIS).
- RM 94.80
Cukai
- RM 2,710
Jumlah cukai
- RM 10,789
Bayaran bersih
* RM 59,211
Kadar cukai marginal
23.7%
Kadar cukai purata
15.4%
84.6%
Bayaran bersih
15.4%
Jumlah cukai
Jumlah cukai
Bayaran bersih
Ringkasan
Jika kamu berpendapatan sebanyak RM 70,000 setahun di Malaysia, kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 10,789. Ini bermakna RM 59,211 setiap tahun, atau RM 4,934 setiap bulan. Kadar purata cukai anda adalah 15.4% dan kadar cukai marginal anda adalah 23.7%. Kadar cukai marginal bermaksud setiap pendapatan tambahan akan dikenakan kadar cukai ini. Sebagai contoh, penambahan sebanyak RM 100 daripada pendapatan kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 23.72, jadi, pendapatan bersih anda hanya meningkat sebanyak RM 76.28.
Contoh Bonus
Bonus RM 1,000 akan menghasilkan RM 763 tambahan pendapatan bersih. Bonus RM 5,000 akan menghasilkan RM 3,814 tambahan pendapatan bersih.
CATATAN * Pemotongan dikira berdasarkan jadual Malaysia, cukai pendapatan , Untuk tujuan penyederhanaan beberapa pemboleh ubah (seperti status perkahwinan dan lain-lain) telah dianggap. Dokumen ini tidak mewakili kuasa undang-undang dan hanya boleh digunakan untuk tujuan penghampiran.