Kadar Gaji
Tahun
Bulan
Semimonthly
Minggu
Hari
Jam
Menahan
Gaji
RM 70,000
EPF
- RM 7,700
SOCSO
- RM 237
EIS
- RM 94.80
Cukai
- RM 4,876
Jumlah cukai
- RM 12,907
Bayaran bersih
* RM 57,093
Kadar cukai marginal
28.9%
Kadar cukai purata
18.4%
81.6%
Bayaran bersih
18.4%
Jumlah cukai
Jumlah cukai
Bayaran bersih
Ringkasan
Jika kamu berpendapatan sebanyak RM 70,000 setahun di Malaysia, kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 12,907. Ini bermakna RM 57,093 setiap tahun, atau RM 4,758 setiap bulan. Kadar purata cukai anda adalah 18.4% dan kadar cukai marginal anda adalah 28.9%. Kadar cukai marginal bermaksud setiap pendapatan tambahan akan dikenakan kadar cukai ini. Sebagai contoh, penambahan sebanyak RM 100 daripada pendapatan kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 28.93, jadi, pendapatan bersih anda hanya meningkat sebanyak RM 71.07.
Contoh Bonus
Bonus RM 1,000 akan menghasilkan RM 711 tambahan pendapatan bersih. Bonus RM 5,000 akan menghasilkan RM 3,554 tambahan pendapatan bersih.
CATATAN * Pemotongan dikira berdasarkan jadual Malaysia, cukai pendapatan , Untuk tujuan penyederhanaan beberapa pemboleh ubah (seperti status perkahwinan dan lain-lain) telah dianggap. Dokumen ini tidak mewakili kuasa undang-undang dan hanya boleh digunakan untuk tujuan penghampiran.