Kadar Gaji
Tahun
Bulan
Semimonthly
Minggu
Hari
Jam
Menahan
Gaji
RM 1,800,000
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
- RM 198,005
Sumbangan Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO).
- RM 237
Caruman Sistem Insurans Pekerjaan (EIS).
- RM 94.80
Cukai
- RM 457,810
Jumlah cukai
- RM 656,147
Bayaran bersih
* RM 1,143,853
Kadar cukai marginal
39.0%
Kadar cukai purata
36.5%
63.5%
Bayaran bersih
36.5%
Jumlah cukai
Jumlah cukai
Bayaran bersih
Ringkasan
Jika kamu berpendapatan sebanyak RM 1,800,000 setahun di Malaysia, kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 656,147. Ini bermakna RM 1,143,853 setiap tahun, atau RM 95,321 setiap bulan. Kadar purata cukai anda adalah 36.5% dan kadar cukai marginal anda adalah 39.0%. Kadar cukai marginal bermaksud setiap pendapatan tambahan akan dikenakan kadar cukai ini. Sebagai contoh, penambahan sebanyak RM 100 daripada pendapatan kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 38.99, jadi, pendapatan bersih anda hanya meningkat sebanyak RM 61.01.
Contoh Bonus
Bonus RM 1,000 akan menghasilkan RM 610 tambahan pendapatan bersih. Bonus RM 5,000 akan menghasilkan RM 3,051 tambahan pendapatan bersih.
CATATAN * Pemotongan dikira berdasarkan jadual Malaysia, cukai pendapatan , Untuk tujuan penyederhanaan beberapa pemboleh ubah (seperti status perkahwinan dan lain-lain) telah dianggap. Dokumen ini tidak mewakili kuasa undang-undang dan hanya boleh digunakan untuk tujuan penghampiran.