Kadar Gaji
Tahun
Bulan
Semimonthly
Minggu
Hari
Jam
Menahan
Gaji
RM 600,000
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
- RM 66,000
Sumbangan Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO).
- RM 237
Caruman Sistem Insurans Pekerjaan (EIS).
- RM 94.80
Cukai
- RM 130,200
Jumlah cukai
- RM 196,532
Bayaran bersih
* RM 403,468
Kadar cukai marginal
36.6%
Kadar cukai purata
32.8%
67.2%
Bayaran bersih
32.8%
Jumlah cukai
Jumlah cukai
Bayaran bersih
Ringkasan
Jika kamu berpendapatan sebanyak RM 600,000 setahun di Malaysia, kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 196,532. Ini bermakna RM 403,468 setiap tahun, atau RM 33,622 setiap bulan. Kadar purata cukai anda adalah 32.8% dan kadar cukai marginal anda adalah 36.6%. Kadar cukai marginal bermaksud setiap pendapatan tambahan akan dikenakan kadar cukai ini. Sebagai contoh, penambahan sebanyak RM 100 daripada pendapatan kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 36.57, jadi, pendapatan bersih anda hanya meningkat sebanyak RM 63.43.
Contoh Bonus
Bonus RM 1,000 akan menghasilkan RM 634 tambahan pendapatan bersih. Bonus RM 5,000 akan menghasilkan RM 3,172 tambahan pendapatan bersih.
CATATAN * Pemotongan dikira berdasarkan jadual Malaysia, cukai pendapatan , Untuk tujuan penyederhanaan beberapa pemboleh ubah (seperti status perkahwinan dan lain-lain) telah dianggap. Dokumen ini tidak mewakili kuasa undang-undang dan hanya boleh digunakan untuk tujuan penghampiran.