Kadar Gaji
Tahun
Bulan
Semimonthly
Minggu
Hari
Jam
Menahan
Gaji
RM 400,000
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
- RM 44,008
Sumbangan Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO).
- RM 237
Caruman Sistem Insurans Pekerjaan (EIS).
- RM 94.80
Cukai
- RM 80,265
Jumlah cukai
- RM 124,605
Bayaran bersih
* RM 275,395
Kadar cukai marginal
35.5%
Kadar cukai purata
31.2%
68.8%
Bayaran bersih
31.2%
Jumlah cukai
Jumlah cukai
Bayaran bersih
Ringkasan
Jika kamu berpendapatan sebanyak RM 400,000 setahun di Malaysia, kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 124,605. Ini bermakna RM 275,395 setiap tahun, atau RM 22,950 setiap bulan. Kadar purata cukai anda adalah 31.2% dan kadar cukai marginal anda adalah 35.5%. Kadar cukai marginal bermaksud setiap pendapatan tambahan akan dikenakan kadar cukai ini. Sebagai contoh, penambahan sebanyak RM 100 daripada pendapatan kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 35.50, jadi, pendapatan bersih anda hanya meningkat sebanyak RM 64.50.
Contoh Bonus
Bonus RM 1,000 akan menghasilkan RM 645 tambahan pendapatan bersih. Bonus RM 5,000 akan menghasilkan RM 3,225 tambahan pendapatan bersih.
CATATAN * Pemotongan dikira berdasarkan jadual Malaysia, cukai pendapatan , Untuk tujuan penyederhanaan beberapa pemboleh ubah (seperti status perkahwinan dan lain-lain) telah dianggap. Dokumen ini tidak mewakili kuasa undang-undang dan hanya boleh digunakan untuk tujuan penghampiran.