Kadar Gaji
Tahun
Bulan
Semimonthly
Minggu
Hari
Jam
Menahan
Gaji
RM 500,000
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
- RM 55,002
Sumbangan Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO).
- RM 237
Caruman Sistem Insurans Pekerjaan (EIS).
- RM 94.80
Cukai
- RM 105,200
Jumlah cukai
- RM 160,534
Bayaran bersih
* RM 339,466
Kadar cukai marginal
36.0%
Kadar cukai purata
32.1%
67.9%
Bayaran bersih
32.1%
Jumlah cukai
Jumlah cukai
Bayaran bersih
Ringkasan
Jika kamu berpendapatan sebanyak RM 500,000 setahun di Malaysia, kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 160,534. Ini bermakna RM 339,466 setiap tahun, atau RM 28,289 setiap bulan. Kadar purata cukai anda adalah 32.1% dan kadar cukai marginal anda adalah 36.0%. Kadar cukai marginal bermaksud setiap pendapatan tambahan akan dikenakan kadar cukai ini. Sebagai contoh, penambahan sebanyak RM 100 daripada pendapatan kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 35.98, jadi, pendapatan bersih anda hanya meningkat sebanyak RM 64.02.
Contoh Bonus
Bonus RM 1,000 akan menghasilkan RM 640 tambahan pendapatan bersih. Bonus RM 5,000 akan menghasilkan RM 3,201 tambahan pendapatan bersih.
CATATAN * Pemotongan dikira berdasarkan jadual Malaysia, cukai pendapatan , Untuk tujuan penyederhanaan beberapa pemboleh ubah (seperti status perkahwinan dan lain-lain) telah dianggap. Dokumen ini tidak mewakili kuasa undang-undang dan hanya boleh digunakan untuk tujuan penghampiran.