Kadar Gaji
Tahun
Bulan
Semimonthly
Minggu
Hari
Jam
Menahan
Gaji
RM 900,000
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
- RM 99,007
Sumbangan Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO).
- RM 237
Caruman Sistem Insurans Pekerjaan (EIS).
- RM 94.80
Cukai
- RM 208,070
Jumlah cukai
- RM 307,409
Bayaran bersih
* RM 592,591
Kadar cukai marginal
37.0%
Kadar cukai purata
34.2%
65.8%
Bayaran bersih
34.2%
Jumlah cukai
Jumlah cukai
Bayaran bersih
Ringkasan
Jika kamu berpendapatan sebanyak RM 900,000 setahun di Malaysia, kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 307,409. Ini bermakna RM 592,591 setiap tahun, atau RM 49,383 setiap bulan. Kadar purata cukai anda adalah 34.2% dan kadar cukai marginal anda adalah 37.0%. Kadar cukai marginal bermaksud setiap pendapatan tambahan akan dikenakan kadar cukai ini. Sebagai contoh, penambahan sebanyak RM 100 daripada pendapatan kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 37, jadi, pendapatan bersih anda hanya meningkat sebanyak RM 63.
Contoh Bonus
Bonus RM 1,000 akan menghasilkan RM 630 tambahan pendapatan bersih. Bonus RM 5,000 akan menghasilkan RM 3,150 tambahan pendapatan bersih.
CATATAN * Pemotongan dikira berdasarkan jadual Malaysia, cukai pendapatan , Untuk tujuan penyederhanaan beberapa pemboleh ubah (seperti status perkahwinan dan lain-lain) telah dianggap. Dokumen ini tidak mewakili kuasa undang-undang dan hanya boleh digunakan untuk tujuan penghampiran.