Kadar Gaji
Tahun
Bulan
Semimonthly
Minggu
Hari
Jam
Menahan
Gaji
RM 100,000
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
- RM 11,096
Sumbangan Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO).
- RM 237
Caruman Sistem Insurans Pekerjaan (EIS).
- RM 94.80
Cukai
- RM 7,970
Jumlah cukai
- RM 19,398
Bayaran bersih
* RM 80,602
Kadar cukai marginal
31.7%
Kadar cukai purata
19.4%
80.6%
Bayaran bersih
19.4%
Jumlah cukai
Jumlah cukai
Bayaran bersih
Ringkasan
Jika kamu berpendapatan sebanyak RM 100,000 setahun di Malaysia, kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 19,398. Ini bermakna RM 80,602 setiap tahun, atau RM 6,717 setiap bulan. Kadar purata cukai anda adalah 19.4% dan kadar cukai marginal anda adalah 31.7%. Kadar cukai marginal bermaksud setiap pendapatan tambahan akan dikenakan kadar cukai ini. Sebagai contoh, penambahan sebanyak RM 100 daripada pendapatan kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 31.73, jadi, pendapatan bersih anda hanya meningkat sebanyak RM 68.27.
Contoh Bonus
Bonus RM 1,000 akan menghasilkan RM 683 tambahan pendapatan bersih. Bonus RM 5,000 akan menghasilkan RM 3,414 tambahan pendapatan bersih.
CATATAN * Pemotongan dikira berdasarkan jadual Malaysia, cukai pendapatan , Untuk tujuan penyederhanaan beberapa pemboleh ubah (seperti status perkahwinan dan lain-lain) telah dianggap. Dokumen ini tidak mewakili kuasa undang-undang dan hanya boleh digunakan untuk tujuan penghampiran.