Kadar Gaji
Tahun
Bulan
Semimonthly
Minggu
Hari
Jam
Menahan
Gaji
RM 100,000
EPF
- RM 11,000
SOCSO
- RM 237
EIS
- RM 94.80
Cukai
- RM 11,003
Jumlah cukai
- RM 22,335
Bayaran bersih
* RM 77,665
Kadar cukai marginal
34.1%
Kadar cukai purata
22.3%
77.7%
Bayaran bersih
22.3%
Jumlah cukai
Jumlah cukai
Bayaran bersih
Ringkasan
Jika kamu berpendapatan sebanyak RM 100,000 setahun di Malaysia, kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 22,335. Ini bermakna RM 77,665 setiap tahun, atau RM 6,472 setiap bulan. Kadar purata cukai anda adalah 22.3% dan kadar cukai marginal anda adalah 34.1%. Kadar cukai marginal bermaksud setiap pendapatan tambahan akan dikenakan kadar cukai ini. Sebagai contoh, penambahan sebanyak RM 100 daripada pendapatan kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 34.06, jadi, pendapatan bersih anda hanya meningkat sebanyak RM 65.94.
Contoh Bonus
Bonus RM 1,000 akan menghasilkan RM 659 tambahan pendapatan bersih. Bonus RM 5,000 akan menghasilkan RM 3,297 tambahan pendapatan bersih.
CATATAN * Pemotongan dikira berdasarkan jadual Malaysia, cukai pendapatan , Untuk tujuan penyederhanaan beberapa pemboleh ubah (seperti status perkahwinan dan lain-lain) telah dianggap. Dokumen ini tidak mewakili kuasa undang-undang dan hanya boleh digunakan untuk tujuan penghampiran.