Kadar Gaji
Tahun
Bulan
Semimonthly
Minggu
Hari
Jam
Menahan
Gaji
RM 2,000,000
EPF
- RM 220,000
SOCSO
- RM 237
EIS
- RM 94.80
Cukai
- RM 518,983
Jumlah cukai
- RM 739,315
Bayaran bersih
* RM 1,260,685
Kadar cukai marginal
40.3%
Kadar cukai purata
37.0%
63.0%
Bayaran bersih
37.0%
Jumlah cukai
Jumlah cukai
Bayaran bersih
Ringkasan
Jika kamu berpendapatan sebanyak RM 2,000,000 setahun di Malaysia, kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 739,315. Ini bermakna RM 1,260,685 setiap tahun, atau RM 105,057 setiap bulan. Kadar purata cukai anda adalah 37.0% dan kadar cukai marginal anda adalah 40.3%. Kadar cukai marginal bermaksud setiap pendapatan tambahan akan dikenakan kadar cukai ini. Sebagai contoh, penambahan sebanyak RM 100 daripada pendapatan kamu akan dikenakan cukai sebanyak RM 40.34, jadi, pendapatan bersih anda hanya meningkat sebanyak RM 59.66.
Contoh Bonus
Bonus RM 1,000 akan menghasilkan RM 597 tambahan pendapatan bersih. Bonus RM 5,000 akan menghasilkan RM 2,983 tambahan pendapatan bersih.
CATATAN * Pemotongan dikira berdasarkan jadual Malaysia, cukai pendapatan , Untuk tujuan penyederhanaan beberapa pemboleh ubah (seperti status perkahwinan dan lain-lain) telah dianggap. Dokumen ini tidak mewakili kuasa undang-undang dan hanya boleh digunakan untuk tujuan penghampiran.